ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดาวิดชนะโกลิอัท (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดชนะโกลิอัท
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดชนะโกลิอัทเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะได้บอกว่าหากต้องเจอยักษ์พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร เด็กจะบอกได้ว่าเด็กอย่างพวกเขาอาจมีความลำบากหรือมีความกลัวอะไรบ้าง และเด็กจะบอกได้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเราขอพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4336
Share