ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดาวิด เด็กเลี้ยงแกะ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด เด็กเลี้ยงแกะ
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิด เด็กเลี้ยงแกะเมื่อสอนเรื่องนี้แล้ว เด็กๆ จะเล่าเรื่องของดาวิด เด็กหนุ่มคนเลี้ยงแกะได้ เด็กจะได้อธิบายได้ว่าคนเลี้ยงแกะดูแลแกะอย่างไร เด็กจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา และเด็กๆ จะรู้จัก สดุดี 23:1 “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4334
Share