ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16; สดุดี 103
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องดาวิดได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ เมื่อได้เรียนเรื่องนี้แล้วเด็กๆแสดงบทบาทสมมติเรื่องของดาวิด กษัตริย์ผู้ถูกเลือก และบอกเหตุผล 2 ประการที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดแทนที่จะเป็นพี่ชายของเขา
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4335
Share