ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เด็กที่โชคดี (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กที่โชคดี
นักประพันธ์: อุบลวรรณ มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่า เด็กที่ถูกเตรียมตัวมาอย่างดีจะกลายเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของประเทศชาติของเขา ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่บิดามารดาเลี้ยงดูเด็กต่อไปนี้คือ โมเสส ซามูเอล ดาวิด ยอห์น ผู้ให้บัพติศมาและพระเยซู.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6025
Share