ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เด็กผู้ใฝ่การศึกษา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เด็กผู้ใฝ่การศึกษา
นักประพันธ์: ดามาโต แคทเธอริน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริง และเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ในการศึกษา เพื่อให้เด็กที่มาอ่านจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างแก่เด็กทั่วๆไปในการดำเนินชีวิตในอนาคต
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #44
Share