ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แด่ท่านด้วยพระคริสต์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แด่ท่านด้วยพระคริสต์
นักประพันธ์: เจตน์ หลิน
ผู้พิมพ์: สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
เรื่องย่อ: ท่านจะผิดหวัง ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงเพื่อรู้ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งในการเป็นพยานตัวต่อตัว เพราะเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่หนังสือเล่มนี้ได้จงใจเขียนขึ้น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในชีวิตการเป็นพยานของคริสเตียน เมื่อคริสเตียนไทยทุกคนตระหนักถึงความจริงข้อนี้เท่านั้น จึงจะทำให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เผยแพร่ไปสู่คนไทยจำนวนมากที่สุดในระยะเวลารวดเร็วที่สุด
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 37 ขนาดไฟล์: ID: #5167
Share