ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แด่แม่ที่เป็นคริสเตียน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แด่แม่ที่เป็นคริสเตียน
พระคัมภีร์: ฮีบรู 11
นักประพันธ์: ไพฑูรย์ หัตถมาศ
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้สำหรับคุณแม่ทั้งหลายที่จะเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบโตในทางของพระเจ้า ปั้นลูกและสร้างลูกของท่านให้เป็นสาวกของพระองค์ และดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ลูก ให้ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมชีวิตของลูกๆ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6259
Share