ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ตรีเอกภาพ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตรีเอกภาพ
พระคัมภีร์: อิสยาห์ 44
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำว่า "ตรีเอกานุภาพ หมายถึง พระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงเป็น 3 พระภาค พระเจ้าองค์เดียวตรีเอกานุภาพนั้น จะแยกออกจากกันไม่ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 14 ขนาดไฟล์: ID: #3830
Share