ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ต่อสู้กับความอับอายจากจุดต่ำสุดของชีวิตสู่สภาพเดิม (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ต่อสู้กับความอับอายจากจุดต่ำสุดของชีวิตสู่สภาพเดิม
นักประพันธ์: ปฏิมา คงสืบชาติ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: พระคัมภีร์พูดชัดเจนเรื่องการสารภาพอย่างเหมาะสม (1 ยอห์น 1:5-10) และเรื่องการนำเอาจุดที่มืดมนของเราเข้าสู่ความสว่าง (เอเฟซัส 5:1-13) ขั้นตอนที่เจ็บปวดที่สุดของกระบวนการกลับสู่สภาพเดิมคือ การก้าวออกจากสภาวะปฏิเสธและแบ่งปันเรื่องความบาปของเรากับผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ต้องการจะช่วยเรา ระบบในร่างกายของเรามักสั่งให้เราปกป้องความผิดของเราไว้ เราอาจจะสารภาพบางส่วนในตอนแรก กระบวนการปลดเปลื้องความหลอกลวงมักจะใช้เวลาเสมอ ทำไม เหตุผลของคำถามนี้เป็นเหตุผลเดียวกับที่อาดัมและเอวาซ่อนตัวจากพระเจ้า นั่นก็คือความอับอายและความกลัว (ปฐมกาล 3:10)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #3420
Share