ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ตามล่าหาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ตามล่าหาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ทุกท่านที่นิยมการตามล่าหาพระวิญญาณจะหยุดวิ่งไปวิ่งมา และนั่งลงรับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้า และด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะนั้นด้วยความเชื่อพึ่งในพระองค์ทุกวันทุกเวลา เผื่อว่าฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้สำแดงออกมาผ่านชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่อง และเต็มเปี่ยม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3567
Share