ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดวงใจมนุษย์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงใจมนุษย์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ปัจจุบันนี้หนังสือเรื่องนี้ได้ปรับปรุงใหม่หมด ตลอดทั้งเนื้อเรื่องและภาพ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความชั่วช้าเลวทรามของมนุษย์ และแสดงถึงการที่จะพ้นจากกิเลสบาปได้โดยแสวงหาความรอดใน พระเยซูคริสตเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 28 ขนาดไฟล์: ID: #111
Share