ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ติดตามพระคริสต์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ติดตามพระคริสต์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สถาบันศาสนาศาสตร์ลูเธอร์แรน
เรื่องย่อ: หนังสือติดตามพระคริสต์กล่าวถึง การเป็นคริสเตียนใหม่ การรับความมั่นใจเรื่องความรอด การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ การแบ่งปัน การเป็นพยาน การดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะ การจัดการกับปัญหา จะเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรของพระองค์ในประเทศไทย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 24 ขนาดไฟล์: ID: #1306
Share