ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดวงดาว (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดวงดาว
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 1 ข้อ 18-25 และ บทที่ 2 ข้อ 1-12 ได้กล่าวถึงพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์ เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญ คือ การปรากฎของดวงดาวประหลาด ซึ่งนำพวกโหราจารย์มาเข้าเฝ้าองค์พระกุมารเยซู
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3691
Share