ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร 2
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร จากพระธรรมลูกา 2:22-38
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5394
Share