ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Bunyan, John (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปริศนาธรรม เล่ม 1
นักประพันธ์: Bunyan, John
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพพจน์สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของคริสเตียน ในทุกประเทศและทุกยุคทุกสมัย หนังสือเรื่องนี้เล่าถึงความยากลำบากยากแค้น และความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ในการเดินทางจากเมืองแห่งความพินาศ (โลกนี้) ไปสู่เมืองบรมสุขเกษม (สวรรค์)
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 53 ขนาดไฟล์: ID: #217
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ปริศนาธรรม เล่ม 2
นักประพันธ์: Bunyan, John
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือปริศนาธรรม 2 ได้เขียนขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเรื่องราวของชีวิตที่ต้องเผชิญอะไรบ้างเช่นความซื่อสัตย์ ความไม่อิ่มใจ ความโลภ ความหวังใจ ความอวิชา สิ่งเลวร้ายต่างๆ และกุญแจแห่งพระสัญญา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 66 ขนาดไฟล์: ID: #220
Share