ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สุรศักดิ์ ราชรักษ์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตจักรทุ่งโหมด
นักประพันธ์: สุรศักดิ์ ราชรักษ์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งคริสตจักรทุ่งโหนดขึ้นมาโดยมีการกล่าวประวัติของบุคคลที่ได้ร่วมมือกันก่อนตั้งคริสเตียนและคริสตจักรขึ้นมา สาเหตุที่มีการแต่งตั้งคริสตจักรทุ่งโหนดขึ้นก็เพราะว่านายทัดนั้นเจ็บป่วยที่ข้อเท้าอักเสบแล้วมีบุคคลที่อยู่ในคริสตจักรมาแนะนำให้นายทัดกลับใจเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากนั้นนายทัดก็มีอาการดีขึ้น จึงทำให้นายทัดเกิดความเคารพเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์จึงคิดแต่งตั้งคริสตจักรขึ้นมาในหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า "คริสตจักรทุ่งโหนด" จนนายทัดได้เสียชีวิตด้วยโรคชราภาพก็ยังมีผู้คนในคริสตจักรนั้นเป็นผู้ประสานงานต่อจากนายทัดเพื่อสร้างคริสตจักรทุ่งโหนดให้ดีกว่านี้
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2543
Share