ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อนันต์ จอห์นสัน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสเตียนไทยกับพระมหาบัญชา
พระคัมภีร์: มัทธิว 28
นักประพันธ์: อนันต์ จอห์นสัน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ปรากฏพระมหาบัญชาที่ได้ร่างเค้าโครงพันธกิจของคริสตจักรในช่วงการเสด็จมาครั้งที่ 1 และ 2 ขององค์พระเยซูคริสต์ เราจะต้องสร้างสาวกในทุกเผ่าพันธุ์คือชนทุกกลุ่มในโลก ในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา การประกาศพระกิตติคุณกับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นงานที่สำคัญที่สุดในพันธกิจโลก
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3641
Share