ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อรพินธ์ จันทร์ตา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเป็นมาของธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ
นักประพันธ์: อรพินธ์ จันทร์ตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญสภาคริสตจักรฯ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคริสตจักรในสมัยก่อนเพราะรัฐธรรมนูญของคริสตจักรนั้นถือว่าเป็นมรดกหรือทรัพย์สินที่ที่การสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #2089
Share