ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อรวรรณ พันธุ์แก้ว (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงเทศนา:ชีวิตที่มั่นใจในความรอด
พระคัมภีร์: ฮีบรู 9; ฮีบรู 10
นักประพันธ์: อรวรรณ พันธุ์แก้ว
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำเทศนาบทนี้ได้กล่าวถึงการมีชีวิตที่เชื่อมั่นในความรอดที่มาจากพระเจ้า เราต้องมั่นใจในความบริสุทธิ์ที่เราได้รับทางพระเยซูคริสต์ สำแดงชีวิตแห่งความรอดและมั่นใจในผลที่จะได้รับในวันสุดท้าย ให้เราที่จะยึดมั่นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #5963
Share