ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อ่อนสี ลำภา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอดสามี ศรีภรรยา
นักประพันธ์: อ่อนสี ลำภา
ผู้พิมพ์: คณะกรรมการเยาวชนคริสเตียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่องย่อ: เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 1984 เป็นวันครบรอบ 10 ปี ที่คุณพ่อเขียน ลำภา ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้าผู้เป็นภรรยาพร้อมลูกหลานทุกคน ด้วยความอาลัยรักและคิดถึงพระคุณความดีของท่านที่มีต่อครอบครัว ขณะเมื่อเราอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถึง 30 ปี ท่านได้ทำหน้าที่ของผู้นำอย่างสมบูรณ์ วันนี้ 14 มราคม ซึ่งเป็นวันที่ท่านจากไป ข้าพเจ้าและลูก ๆ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อไว้อาลัย และระลึกถึงท่าน ข้าพเจ้าได้จัดทำหนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแด่พี่น้องที่มาร่วมเป็นเกียรติระลึกถึงพ่อเขียนวันนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ต้องการเป็นพ่อบ้าน แม่เรือนที่ดี
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #5225
Share