ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อาร์.แอล. เควกเกบูช (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ความเชื่อแห่งคริสต์มาส
พระคัมภีร์: ลูกา 1
นักประพันธ์: อาร์.แอล. เควกเกบูช
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: บางทีสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูคือธรรมชาติของพระองค์ เป็นพระเจ้า แต่ก็เป็นมนุษย์ พระเจ้า แต่ยังเป็นมนุษย์ เป็นของสวรรค์ แต่ก็เป็นของโลกนี้ ถ้าโดยความเชื่อ คนหนึ่งคนใดสามารถยอมรับการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้นโดยความเชื่อคนนั้นก็สามารถรับการอัศจรรย์ในความต้องการส่วนตัว เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผู้ทรงทำให้เกิดการอัศจรรย์ของการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทำการอัศจรรย์เพื่อเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3496
Share