ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อารีรัตน์ จันตระกูล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระสัญญาของพระเจ้า
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 12
นักประพันธ์: อารีรัตน์ จันตระกูล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: คำพยานขอบคุณพระเจ้า พระเมตตาความรักของพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาดูแล พระเจ้าทรงอุ้มชูมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษหลังจากที่ดิฉันรอดตายจากน้ำ พวกเราใส่ใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เมื่อก่อนนี้อธิษฐานยังไม่เป็น ได้แต่ฟังย่าอธิษฐานบางทีก็ขอย่าอธิษฐานให้ ตั้งแต่นั้นมาดิฉันและน้องก็มีความเชื่อพระเจ้ามากขึ้นและใช้ชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้าตลอดมา.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6121
Share