ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อี.เอส. แมคควิลเลน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:พระนามเหนือนามทั้งปวง
นักประพันธ์: อี.เอส. แมคควิลเลน
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ชื่อในพระคัมภีร์มีความหมาย มันชี้ให้เห็นบุคลิกลักษณะและสิ่งที่ได้ทำสำเร็จในชีวิต เพราะเหตุนี้ผู้เผยพระวจนะจึงได้กล่าวว่า “ท่านจะเรียกนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3465
Share