ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สิธยา คูหาเสน่ห์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กับดัก!
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 10
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อของคริสตชน เพราะเมื่อเราต้องเจอกับดัก เจอกับอุปสรรค การทดลองต่าง ๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้คริสตชนที่จะเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นทุก ๆ วัน เพื่อที่เมล็ดแห่งความเชื่อในหัวใจของเราจะเติบโตมากขึ้นทุกวันและรักพระองค์มากขึ้นทุกวัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6541
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รอคอยด้วยใจอธิษฐาน
พระคัมภีร์: สดุดี 37; มัทธิว 21
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ขอให้เราทูลพระองค์ด้วยใจอธิษฐาน และรอคอยด้วยความอดทน เมื่อเรามีความทุกข์และความปวดร้าวใจ ขอให้เราอธิษฐาน “มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน...” (ยากอบ 5:13)
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3504
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: สองมือแม่ที่โอบอุ้ม
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: “แม่” คำเพียงพยางค์เดียวคำนี้ มิได้เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดเราเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเท่านั้น คำตอบที่ได้จากแต่ละคนคงจะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกคู่นั้นว่าเป็นเช่นไร คงจะมีคำตอบทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่ไม่ว่าลูกจะเป็นคนดีหรือคนเลวแม่ก็รักและให้อภัยลูกได้เสมอเช่นเดียวกับพระเจ้าของเราที่ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อไถ่คนบาปอย่างเราและทรงรักเรา ยังทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเลย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3478
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่อเผชิญการทดลอง
นักประพันธ์: สิธยา คูหาเสน่ห์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: ซาตานมีคำโกหกคำโตสองคำที่อยากให้เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการรับมือกับการทดลอง คำแรกที่ซาตานบอกกับเราเมื่อเราเผชิญการทดลองคือ มัน “แค่ครั้งเดียวไม่เป็นอันตรายหรอก” คำที่สองหลังจากที่เราพ่ายแพ้การทดลองไปแล้วคือ “ไหน ๆ เจ้าก็ทำให้ชีวิตล่มจมแล้ว เจ้าไม่ใช่เครื่องมือที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้แล้ว ก็สนุกกับการทำบาปเถอะ
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #2901
Share