ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอ็ช. โรเบิร์ต โคลส์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หลักศิษยาภิบาล
นักประพันธ์: เอ็ช. โรเบิร์ต โคลส์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง สอนคนที่เชื่อแล้วให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต แล้วสนับสนุนเขาให้เป็นพยานแก่ผู้อื่น นี่คือหลักของศิษยาภิบาลที่ต้องดูแลคริสตจักร
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 100 ขนาดไฟล์: ID: #108
Share