ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอ. ดับเบิลยู. โทเซอร์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมจึงควรมีการนมัสการในครอบครัว
นักประพันธ์: เอ. ดับเบิลยู. โทเซอร์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การนมัสการในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ครอบครัวคริสตชนควรจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตครอบครัว บทความนี้ได้ให้เหตุผลว่าทำไมควรที่จะมีการนมัสการในครอบครัว.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6465
Share