ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอฟ เอฟ บรูซ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ความเชื่อคริสตชนศตวรรษแรก
นักประพันธ์: เอฟ เอฟ บรูซ
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: นักเขียนในคริสตวรรษที่สองเหล่านี้ได้พยายามชี้แจงให้เห็นว่า คริสตศาสนาไม่ได้เสนอให้คนกระด้างต่อบ้านเมือง หรือประพฤติตนให้ผิดศีลธรรม คริสตชนในศตวรรษแรกเป็นพยานโดยคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อม พระเจ้าทรงต้องการคนแบบนี้ในศตวรรษของเราเช่นกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 83 ขนาดไฟล์: ID: #85
Share