ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ฮันนี่เวล์ เบตตี้ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คริสตมาสคืนสู่เบธเลเฮ็ม
นักประพันธ์: ฮันนี่เวล์ เบตตี้
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คริสตมาสคืนสู่เบธเลเฮ็มเป็นบทละครเวทีสำหรับใช้แสดงในวันคริสตมาสโดยมีการบรรยายในแต่ละฉากมีการวางตัวละคร การเตรียมการร้องเพลง เตรียมอุปกรณ์ฉาก ต่างๆ เพื่อความพร้อมในการแสดงความปรีดีในวันที่องค์พระเยซูคริสต์ประสูติ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #65
Share