ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฮนริชเซ็น วอลเทอร์ เอ. (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
นักประพันธ์: เฮนริชเซ็น วอลเทอร์ เอ.
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ “โดยอำนาจแห่งพระดำรัสของพระองค์” พระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน “เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและแผ่นดิน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #1289
Share