ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฮเล็น จาร์วิส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:การบังเกิดเป็นมนุษย์-ความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 3; ฟีลิปปี 2
นักประพันธ์: เฮเล็น จาร์วิส
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ความคิดตามธรรมดา ที่จะยอมรับเหตุผลของการบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงมีคำที่ว่า “ความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่” แต่ในฝ่ายวิญญาณถ้าเราเชื่อและยอมรับ ความลับลึกนี้ได้สำแดงให้เห็นความยิ่งใหญ่แห่งสติปัญญาของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3499
Share