ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เฮเล็น เอ็ม. แอนเดอร์สัน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: นิทานสัตว์เอเชีย
นักประพันธ์: เฮเล็น เอ็ม. แอนเดอร์สัน
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: เด็กมักจะเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ฉะนั้นการผูกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ จึงง่ายต่อการที่เด็กจะรับรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานให้ จงอธิษฐานเพื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ทำให้เด็กเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นนิทานสำหรับเด็กชาวเอเซียโดยเฉพาะเพราะเกี่ยวกับสัตว์เอเชีย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 40 ขนาดไฟล์: ID: #7
Share