ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สุพัฒน์ ธัญญวิบูลย์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี”
นักประพันธ์: สุพัฒน์ ธัญญวิบูลย์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องกว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี” 150 ปี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คือ 150 ปี ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความรักสามัคคี และความเสียสละของคณะผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในอดีต และปัจจุบัน
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2612
Share