ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สุภาพ เลพล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน
พระคัมภีร์: มัทธิว 7
นักประพันธ์: สุภาพ เลพล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้สอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างเพราะถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างไร ลูกหลานก็จะปฏิบัติตามนั้น เหมือนในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าต้นไม้ดี ย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้แต่ผลเลว เพราะถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีก็จะเกิดผลดี และจะเกิดผลมากในทางที่ดี
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5904
Share