ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สุมาลี จงศิริวิโรจน์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ชีวิตใหม่ในพระเจ้า
นักประพันธ์: สุมาลี จงศิริวิโรจน์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อชีวิตบังเกิดใหม่ในพระเจ้า หัวที่เคยปวด สิ่งที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าก็ไม่มีผลอีกต่อไป แต่กลับได้สิ่งที่ดีงาม...ความรู้สึกเหล่านี้ยากมากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ คงต้องให้ลองหลับตานิ่ง ๆ และสัมผัสถึงความปีติยินดีท่วมท้นเข้าในจิตใจเสมือนกับน้ำซึ่งค่อย ๆ ล้นค่อย ๆ ล้นและล้นแรงขึ้นตามลำดับจนพุ่งออกมาคือความมีสันติสุขเหลือขนาด สุดพรรณนาขณะนี้ข้าพเจ้าได้บังเกิดใหม่เป็นเวลา 16 เดือน เป็น 16 เดือนที่มีสันติสุขมากมายและสิ่งสำคัญคือการไปโบสถ์ ไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของคริสเตียนเท่านั้น แต่กระทำด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยใจกายมอบถวายต่อพระคริสต์จริง ๆ
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3574
Share