ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	สุมาลี แซ่เตีย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คิดฆ่าตัวตาย สัญญาณอันตรายในชีวิตคริสเตียน
นักประพันธ์: สุมาลี แซ่เตีย
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เรื่องการฆ่าตัวตายคงจะโทษว่าใครเป็นคนผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่ทุกฝ่ายควรร่วมกันรับผิดชอบ ทุกคนควรร่วมมือกันช่วยเหลือ ไม่ใช่ซ้ำเติม เพราะเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะที่อยู่ในพระกายเดียวกัน เมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3642
Share