ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Lane, Denis (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บนเส้นทางแห่งความเชื่อ
นักประพันธ์: Lane, Denis
ผู้พิมพ์: ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: “บนเส้นทางแห่งความเชื่อ” เป็นหนังสือที่แจงอย่างละเอียด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 12 ถึงบทที่ 23 ในช่วงเวลาของอับราฮัม ที่เราถือว่า ท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ความเชื่อจะไม่มีความหมายอันใดเลย ถ้าปราศจากพระเจ้า ผู้เป็นเจ้าของความเชื่อนั้น
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 107 ขนาดไฟล์: ID: #1273
Share