ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Langford, Norman F. (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กษัตริย์ ผู้ไม่มีใครต้องการ
นักประพันธ์: Langford, Norman F.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนศึกษาแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: หนังสือเรื่องกษัตริย์ ผู้ไม่มีใครต้องการเป็นเรื่องราวพระราชประวัติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงประสูติ เจริญวัย พระเยซูทรงเสด็จไปสั่งสอนรวมถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับความรอด
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 86 ขนาดไฟล์: ID: #163
Share