ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Lawson, James Gilchrist (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของคริสเตียนคนสำคัญ เล่ม 1
นักประพันธ์: Lawson, James Gilchrist
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้บรรจุเรื่องข้อเท็จจริงในชีวิตของคนสำคัญๆ ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” และประสบการณ์ทั้งหมดเมื่อรวมแล้วก็เป็นผลจากการ “รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จนเต็มล้น” เหมือนกัน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 120 ขนาดไฟล์: ID: #79
Share