ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	Nee, Watchman (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: คำพยานของ วอท์ชแมน นี
นักประพันธ์: Nee, Watchman
ผู้พิมพ์: ห้องสมุดกิตติคุณกรุงเทพฯ
เรื่องย่อ: หนังสือนี้เป็นคำพยานของพี่น้อง วอท์ชแมน นี ผู้ทาสของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวเปิดเผยท่ามกลางพี่น้องผู้ร่วมงาน เมื่อปี ค.ศ. 1932 ครั้งหนึ่ง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามครั้ง เป็นคำพยานที่พี่น้อง นี ได้เปิดเผยด้วยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปเป็นเวลากว่า 40 ปี
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 66 ขนาดไฟล์: ID: #1840
Share