ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	จุฬินทร์ ตกแต่ง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: บาระนาบาที่รัก
นักประพันธ์: จุฬินทร์ ตกแต่ง
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้ ผู้จัดได้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย โดยได้รวบรวมประวัติชีวิตส่วนตัว การทำงานรับใช้ของท่าน โดยมีบทความต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในแง่คิด ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 67 ขนาดไฟล์: ID: #8145
Share