ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เจอร์รี่ ไว้ท์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: มอบไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า
นักประพันธ์: เจอร์รี่ ไว้ท์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้เป็นคำพยานของเจอร์รี่ ไว้ท์ ที่พระเจ้าได้ทรงนำถึงแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคนานับประการ พระเจ้าได้ทรงนำในสถานการณ์ต่าง ๆ พระเจ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังในพระองค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาเสมอ ถ้าเราจริงใจ เชื่อฟังและติดตามพระเยซูคริสต์ให้เกียรติกับพระองค์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6730
Share