ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แจ็ค เฮย์ฟอร์ด (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่ออธิษฐานรักษาโรคดูไร้ผล
นักประพันธ์: แจ็ค เฮย์ฟอร์ด
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อการแสวงหาชัยชนะของเรา ทำให้การมีส่วนในชัยชนะนิรันดร์แห่งความเชื่อของเราลดน้อยลง มันก็ถึงเวลาที่จะประเมินลำดับความสำคัญในความคิดของเราใหม่แล้ว อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า “เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย” (โรม 8:18) พระสัญญาถึงความชื่นชมยินดีในสวรรค์สมควรสำแดงถึงความสำเร็จในความเชื่อของเราและแผ่รัศมีเหนือคำถามที่ยังฝังลึกในใจของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #3448
Share