ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เครื่องบูชาโมทนาพระคุณ
นักประพันธ์: เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เครื่องบูชาโมทนาพระคุณบ่งบอกถึงสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง คือการถวายบูชานี้เกิดขึ้นเองจากใจของบุคคลคนหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าของตน ด้วยวัตถุธรรมต่อหน้าสาธารณชน ที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เขารอดจากภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเช่น ความเจ็บป่วย ปัญหา และแม้แต่ความตายการถวายบูชานี้เฉลิมฉลองการมีชีวิตอยู่ต่อไปของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน องค์ประกอบที่สำคัญในการถวายบูชาก็คือการยอมรับและยกย่องพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณ
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3617
Share