ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เดวี่ ติตัส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พ่อ:ผู้นำครอบครัว เลี้ยงลูกให้ชนะ
พระคัมภีร์: สดุดี 23
นักประพันธ์: เดวี่ ติตัส
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: การเป็นผู้นำที่ดีในครอบครัว หมายถึงการนำพาครอบครัวไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์หรือแผนการสำหรับคนในครอบครัว เพราะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า สามารถนำคนทั้งโลกมาถึงพระเจ้าได้ แต่ไม่สามารถนำหรือดูแลครอบครัวของเราก็เท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็คือครอบครัวของเราเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 9 ขนาดไฟล์: ID: #3354
Share