ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ถนอม ชัยวงศ์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้า/คริสเตียนควรใช้สรรพนามแทนตัวเองอย่างไร
นักประพันธ์: ถนอม ชัยวงศ์
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: เมื่อคริสเตียนพูดกับพระเจ้า (อธิษฐาน) หรือพูดถึงพระเจ้าให้ผู้อื่นฟังเราควรใช้คำราชาศัพท์ เพราะจะทำให้ผู้ที่ฟังเกิดความสำนึกว่า พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ และน่าเคารพนับถือ ดังนั้นผมจึงใคร่ขอเสนอในที่นี้เสียเลยว่า เป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนคำสรรพนาม ที่ใช้เรียกตัวเองว่า “เรา” หรือ “เราทั้งหลาย” มาเป็น “ข้าพระองค์” หรือ “ข้าพระองค์ทั้งหลาย” เหมือนกับคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนใน มัทธิว 6:9-13
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #3353
Share