ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ทวีชัย เติมคุณานนท์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: หิรัญสมโภช โบสถ์สามแยก
นักประพันธ์: ทวีชัย เติมคุณานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรสามแยก เริ่มต้นด้วยกลุ่มคริสตชนระดับครอบครัว ใช้ห้องหนึ่งในบ้านเป็นที่นมัสการ ต่อมาก็ใช้ห้องเรียน แล้วก็ขยายไปใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งในวันปกติใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน, ใช้เป็นที่ประชุมรวมของโรงเรียน และคืนวันศุกร์จะเป็นที่ประชุมอนุชน ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีการนมัสการพระเจ้า ตามระเบียบการคล้ายกับคริสตจักรทั่ว ๆ ไป
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #1984
Share