ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ทศพร เศรษฐพิศาล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: รัก...ที่จริงแท้ของพระคริสต์
พระคัมภีร์: เยเรมีย์ 31; 1 ยอห์น 4
นักประพันธ์: ทศพร เศรษฐพิศาล
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักที่พระองค์ทรงสอนให้เราที่จะรักผู้อื่นตามอย่างที่ได้ปรากฎในพระคัมภีร์ เพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ เพื่อที่ทุกคนที่ได้รู้จักรักที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6479
Share