ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เทอร์เรล แทรรี่ แอล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา : พระองค์ทรงประสูติเพื่อท่าน
พระคัมภีร์: ลูกา 2
นักประพันธ์: เทอร์เรล แทรรี่ แอล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ให้เราพิจารณาถึงสิ่งที่ลูกาได้กล่าวถึงผลของการประสูติของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อบรรดาคนเลี้ยงแกะ ประสบการณ์อันสำคัญที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับด้วยเช่นกัน กล่าวคือประโยคที่ว่า “มาถึงท่าน” และ “เพื่อท่าน” ถูกย้ำกับพวกเขาหลายครั้งให้เราพิจารณาถึงการประสูติของพระเยซู “เพื่อท่าน” ในตอนสมัยที่บันทึกนั้นคืออะไรเพราะการประสูติของพระองค์นี้ก็มีมาเพื่อเราทั้งหลายในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #3292
Share