ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	จอยส์ ไมเยอร์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ทำไมพระเจ้าทำไม
นักประพันธ์: จอยส์ ไมเยอร์
ผู้พิมพ์: พันธกิจพระวจนแห่งชีวิต
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านจริงๆ เพื่อท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีและความบริบูรณ์ในสันติสุข ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อท่านทั้งหลาย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 25 ขนาดไฟล์: ID: #8127
Share