ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โครงร่างคำเทศนา:ชีวิตที่เป็นเหตุให้คนเป็นอันมาก สรรเสริญพระเจ้า
พระคัมภีร์: ฟีลิปปี 2; มัทธิว 5; ยอห์น 15; มาระโก 2
นักประพันธ์: จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ชีวิตที่เป็นเหตุให้คนเป็นอันมาก สรรเสริญพระเจ้า หนึ่ง. ต้องเชื่อฟังพระเจ้า สอง. ต้องสำแดงความสว่างออกมาจากชีวิต สาม. ต้องเกิดผลมาก สี่. ต้องรับการรักษาจากพระเจ้า
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: คำเทศนา
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #3468
Share